Familie opstellingen

IJKpraktijk biedt ook systeem opstellingen. Denk aan opvoedopstellingen, familie opstellingen, opstellingen rondom een thema, ziekte of…..

Opstellingen worden gebruikt om zichtbaar te maken wat er wringt. Vragen als: “waarom lukt mij dit steeds niet” of “een goede band met mijn vader/moeder voelt altijd zo lastig” of “ik heb het gevoel er niet bij te horen” et cetera, kunnen in een opstelling als hulpvraag dienen.

Een opstelling is een snelle en krachtige manier om onbewuste patronen en dynamieken zichtbaar te maken. Een opstelling maakt mensen bewust van hun loyaliteit aan hun familie van herkomst. Veel van onze overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid.

Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen hieruit niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen, bijvoorbeeld wanneer er problemen spelen in je relatie, in je werk, in je gezondheid enz..

Zeker als ouder in je gezin kan een opstelling helpend en helend zijn als er zich vraagstukken aandienen waar je graag verandering in wilt brengen.