Familie opstellingen

Ik ben opgeleid door Ingrid Dykstra, zij is door Bert Hellinger is opgeleid. Zij werkte in Hamburg met Jeugdzorg samen, in de jaren ‘90. Ik citeer dan ook haar prachtige omschrijving over de reden waarom ik met kinderen in een opstelling werk. Hoe waardevol en helend dit is….

“De omstandigheden van de kinderen en jongeren die bij hen binnenkwamen waren vaak zo heftig en zwaar, dat zij voelde dat er voor hen iets buiten de gewone orde nodig was. Het was voor deze kinderen een zegen om in een opstelling te ervaren dat achter alles een verborgen liefde schuilt, in de diepte
onder hun lot. Waar niks meer mogelijk leek, gaf dat in hun chaos een onverwachte opening
en samenhang, alles klopte.
Zo ervaar ik mijn werken met kinderen en jongeren nog steeds, als een diep rakende ervaring. Daarbij is het heel belangrijk wat de bredere setting is waarin je met hen een opstelling doet. Die setting begint al thuis, bij de houding van de ouders of verzorgers. Het is aan hen om te zorgen voor een sfeer van veiligheid, om de kinderen van tevoren al te laten weten dat ze niks verplicht zijn, niet hoeven mee te doen, dat zij, de volwassenen, aan het werk gaan in de opstelling en dat de kinderen vrij zijn. Zij vertellen ook dat het over ‘ons samen’ gaat, en dat ze het daarom mooi vinden dat zij er als kinderen ook bij zijn. Zo worden de kinderen, als het goed is, voorbereid op een sessie zonder druk of dwang. Natuurlijk zie ik wel eens kinderen binnenkomen die er echt geen zin in hebben of misschien zelfs bang zijn. Dan is het mijn allereerste taak om een veilige omgeving te creëren, om het lichter te maken voor ze. Ik maak
even een grapje, of ik vertel nog een keer duidelijk dat ze hier helemaal niks moeten, zelfs best naar buiten mogen gaan, ook welkom zijn om alleen maar te kijken maar ook altijd mee mogen doen.”

Individuele opstellingen voor jezelf, je partner, zijn mogelijk. Ook daar heb ik veel ervaring in.

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een snelle en krachtige manier om onbewuste patronen en dynamieken zichtbaar te maken. Een opstelling maakt mensen bewust van hun loyaliteit aan hun familie van herkomst. Veel van onze overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen hieruit niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen, bijvoorbeeld wanneer er problemen spelen in je relatie, in je werk, in je gezondheid enz..
Zeker als ouder in je gezin kan een opstelling helpend en helend zijn als er zich vraagstukken aandienen waar je graag verandering in wilt brengen. Maar ook voor jezelf, thuissituatie, werk, gezondheid, verdriet, rouw, etc…