Holistische Behandelen

Wat is holistische behandelen?

Holistisch betekent niets meer dan “in zijn geheel”. Ik werk altijd vanuit de visie dat een mens meer is dan alleen wat hij of zij laat zien.

Waarvoor kan je bij IJKpraktijk terecht?

  • Hoogsensitiviteit

  • Kinderen met ASS (autisme) of ADD/ADHD

  • Gepest worden

  • Rouw of verlies

  • Moeite om goed bij zichzelf te blijven

  • Onzekerheid en graag de unieke kwaliteiten te leren inzetten

  • Eigen ‘wijsheid’, maar die niet kunnen delen

Behandeltrajecten bestaan o.a. uit gesprekken. Daarnaast zet ik diverse methodieken in:

Vormen van CGT (cognitieve gedragstherapie), mindfulness oefeningen, familieopstellingen (systemisch werken), opstellingen op tafel, veel visuele ondersteuning door gebruik van materialen  en…

als ik met kinderen werk, werk ik ook met ouders.

Het systeem of netwerk van het kind of de jongeren is van essentieel belang.

We starten met een telefonische kennismaking en van daar uit een startgesprek. U ontvangt een intakeformulier. Hierna maken we een behandelplan met doelen.

De intake bestaat uit vragen over bijvoorbeeld de voorgeschiedenis, voorgaande hulpverlening, problemen die je ervaart rondom ouderschap, zorgen om je kind, klachten op lichamelijk of emotionele gebied.

Daaruit ontstaat een hulpvraag waarmee we aan de slag gaan.

Omdat ik een contract heb met diverse gemeenten in en om Arnhem zijn vergoedingen vanuit de Jeugdwet mogelijk.

Behandelingen zoals energetisch werk of opstellingen, hebben invloed op meerdere facetten van je leven. Zowel mentaal, fysiek of emotioneel. Het werken op holistisch niveau zal dus ook al deze gebieden aanspreken.

Verbinding met je eigen ik, wordt hierdoor in gang gezet en versterkt. Van daar uit kom je stap voor stap dichterbij om het zelf te kunnen doen.