Holistische Behandelen

Wat is holistische behandelen? En waarvoor kan je bij IJK praktijk terecht?

Holistisch behandelen gaat uit van de kracht die jij al bezit, maar waar je nog niet bij kunt. Daarbij betekent holistisch dat jij als geheel wordt gezien. Mentaal, fysiek, emotioneel, energie.

“Verbinding met je eigen ik”, wordt hierdoor in gang gezet en versterkt. Van daar uit kom je stap voor stap dichterbij om het zelf te kunnen doen. En bij jezelf te blijven.

Je kan bij mij terecht in diverse situaties:

Denk aan lichaamsklachten zoals functionele buikpijn, slapeloosheid. Boosheid van je kind waar je niet uit komt. Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid van je kind. Kinderen met ASS, ADHD, weerbaarheid voor kinderen en jongeren die gepest worden of ervaren dat ze er niet bij horen, last van een gevoel van rouw en verlies (denk aan echtscheiding, verhuizen, verlies van een huisdier, of het verlies van gezondheid). Situaties waarbij schoolgang een lastig proces is en je ondersteuning wilt om mee te kijken. Ook kinderen en jongeren die worstelen met onzekerheid of juist hun extreem sterke wil, zijn van harte welkom bij IJK praktijk.

Behandeltrajecten bestaan o.a. uit gesprekken. Daarnaast zet ik diverse methodieken in:

Vormen van CGT (cognitieve gedragstherapie), mindfulness oefeningen, familieopstellingen (systemisch werken), opstellingen op tafel, veel visuele ondersteuning door gebruik van materialen¬† en…

als ik met kinderen werk, werk ik ook met ouders! Het systeem of netwerk van het kind of de jongeren is van essentieel belang!

een opstelling op tafel om te zien wat jij ervaart