Wettelijke regels en privacy

Als lid van het BPSW en SKJ en Adiona heb ik mij te houden aan de beroepscodes van deze organisaties. Daarnaast heb ik te maken met de privacy van mijn clienten en de AVG.

Dat betekent dat er een schriftelijke toestemming wordt gevraagd voor behandeling. Daarnaast wordt er geen informatie gedeeld met derden zonder toestemmming van de cliënt.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de behandeling en het traject.

Tevredenheid

Fijn als jullie als client tevreden zijn over de behandeling en het traject! Na het afsluiten van het traject, stuur ik een tevredenheids vragenformulier.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat jullie niet tevreden zijn over de sessies of over onze samenwerking, gedurende het traject, bespreek dit gerust met mij. We kunnen daarover in gesprek om te zoeken naar een oplossing.

Is het zo dat er nog steeds geen tevredenheid is over de behandeling of samenwerking en heb je dit niet goed genoeg met mij kunnen oplossen? Dan is een klacht indienen een mogelijkheid. 

Welke procedure bij een klacht?

Daar is ook meer informatie te vinden hoe de procedure precies verloopt. Indien je hulp wilt bij het formuleren van een klacht of ondersteuning, dan kan je contact opnemen met Zorgbelang.