Wat

IJKpraktijk biedt behandeling op holistische wijze. Aan Kinderen en Volwassenen

Holistisch wil zeggen dat jij als geheel wordt gezien, daarmee aan de slag wordt gegaan. Een los deel bestaat niet, het hangt allemaal met elkaar samen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bestaan uit vier lagen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, deze lagen werken samen of tegen elkaar.

IJKpraktijk biedt daarom een integrale benadering om aan de slag te gaan met de hulpvraag. Juist de combinatie van diverse methodieken en technieken zorgen ervoor dat er zo effectief mogelijk wordt gewerkt aan herstel en groei.

Met name op het gebied van hoogsensitiviteit (HSP) en autisme (ASS) ben je bij mij op het juiste adres. Prikkelverwerking is bij beide een kenmerk, net als het  leren aanvoelen waar je grenzen liggen en dat kenbaar maken.

Daarnaast bied ik specialistische therapie binnen het gezinssysteem. Te denken valt aan als er meerdere problemen tegelijkertijd spelen (bijvoorbeeld somatische, ontwikkelings-, psychische, sociale, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek) en daarbij is het niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden. Als er complexe problematiek bestaat waarvan achterliggende oorzaak onbekend is en als er een sterk wisselend verloop is van diverse klachten en problemen.

IJKpraktijk gebruikt verschillende technieken en methoden. De technieken die worden gebruikt, stem ik af op wat er op het moment nodig is, of rondom de thema’s die er aan de orde komen. Dat kan zijn: spel, gesprekken, creatief, inzetten van BrainBlocks, mindfulness, beweging of een systeemopstelling.

Bij heel jonge kinderen werk ik merendeels met de ouders.

Wanneer kan ik jou of je kind hierin ondersteunen?

Ervaring die ik heb opgedaan liggen op de volgende gebieden :

 • Hoog gevoeligheid (HSP),
 • Autisme (ASS),
 • ADHD en ADD,
 • Leer- en ontwikkelingsproblemen of achterstand,
 • Gedrag
 • Weerbaarheid, zelfvertrouwen, faalangst
 • Bij jezelf blijven, persoonlijke ontwikkeling

Methodieken die ik gebruik:
Systemisch Werk ook wel opstellingen genoemd,
Brainblocks
Brainblocks
Schaalwandelen,
Mindfulness, visualisaties en meditatie,
Vormen van Cognitieve Gedragstherapie
COACHEE methode,
Spel, tekenen, schilderen, rollenspel
Buts en Bofn,
Innerlijk kindwerk,
Veel visueel materiaal

Ik werk samen met andere partijen, hulpverleners en kan indien gewenst doorverwijzen, onder andere met vrijgevestigden zoal Kind en Jeugdpraktijken Regio Arnhem:  kjra

Ja, ik wil graag contact opnemen!

Met deze hulpvragen kan ik je helaas niet helpen:

 • Kinderen en jongeren, waarbij sprake is van ernstige, actuele suïcidedreiging;
 • Kinderen en jongeren met een multidisciplinaire behandelingsvraag; overleg dit met je huisarts of het wijkteam;
 • Volwassenen, als het gaat om persoonlijkheids problematiek; neem in dit geval contact op met je huisarts;
 • Behandeling bij kinderen/jongeren in scheidingssituaties, zolang er sprake is van juridische procedures; neem contact op met Lindenhout
 • Onderzoek naar opvoedingsvaardigheden van (een van beide) ouders; neem contact op met Jeugdbescherming Gelderland of Veilig Thuis;
 • Begeleiding bij een omgangsregeling; neem contact op met Lindenhout
 • Wanneer cliënt inhoudelijke rapportage aan onze opdrachtgever (gemeente) uitsluit.