Aanmelden

Op dit moment duurt het even voor u kan starten. Uiteraard kan ik wel met u meedenken wat handig is! Bel gerust.

Op dit moment is er een korte wachttijd van 5 weken.

Voordat er een start gesprek plaatsvindt, ontvang je van IJKpraktijk een aanmeld formulier wat je zelf kunt invullen. Dit wordt besproken tijdens het startgesprek en vormt het begin van het behandelplan.

Na het startgesprek kan er direct worden gestart met de behandeling.

Het behandelplan wordt samen met jou als ouder/verzorger, eventueel het kind en zoveel mogelijk met het netwerk opgesteld.

Vraag gerust om het aanmeldformulier als je laagdrempelige ondersteuning zoekt bij IJKpraktijk!

https://ijkpraktijk.nl/contact/

even wachten…