Praktisch

Aanmelden

Op dit moment duurt het even voor je kan starten. Uiteraard kan ik wel met je meedenken wat handig is! Bel gerust.

wachttijd voor kennismaking/aanmelding:

0 weken.

onder schooltijd is de wachttijd voor intake en aanvang behandeling:

0 weken.
na schooltijd is de wachttijd tussen intake en aanvang behandeling:

ca 3 maanden.

Aanmelden in stappen

Ouders melden hun kind zelf aan, ook al heeft de jeugdconsulent of huisarts u doorverwezen naar IJKpraktijk. Jongeren van 16 jaar kunnen zich ook zelfstandig aanmelden.

Aanmelden kan met of zonder verwijzing.
Een verwijzing kun je verkrijgen via het wijkteam, sociale team of zorgloket van je gemeente. Je kunt ook bij ons terecht met een verwijzing van je huisarts. Indien je voor een vergoeding in aanmerking wilt komen dan zal de gemeente geïnformeerd worden over je zorgvraag.

Aanmelden zonder verwijzing kan ook. De kosten voor behandeling zul je dan zelf moeten betalen. Voor tarieven zie verderop deze pagina.

Aanmelden kan je telefonisch doen. Daarvoor kan je het beste contact opnemen tussen 9.00-9.30 of na 17.00.
Mocht ik in gesprek zijn, spreek gerust iets in op de voicemail. Ik neem dan zsm contact op.

Tijdens het telefoon gesprek zal ik een aantal vragen stellen over o.a.

  • de contactgegevens,
  • de hulpvraag,
  • of met de andere ouder samenleeft en
  • of u als beide (gezaghebbende) ouders akkoord gaat met de aanmelding.

Hierna wordt u geïnformeerd over de wachttijd en ontvangt u per mail:

  • een aanmeldformulier,
  • algemene voorwaarden,
  • een welkomstbrief,
  • een toestemmingsformulier,
  • de klachtenregeling

Na het het afronden van een behandeltraject, ontvangt u een evaluatieformulier om anoniem in te vullen en op te sturen.

Ja, ik wil graag contact opnemen!

Het aanmeld formulier wat je zelf kunt invullen, wordt besproken tijdens het startgesprek en vormt het begin van het behandelplan.

Na het startgesprek kan er direct worden gestart met de behandeling.

Het behandelplan wordt samen met jou als ouder/verzorger, eventueel het kind en zoveel mogelijk met het netwerk opgesteld.

Vraag gerust om het aanmeldformulier als je laagdrempelige ondersteuning zoekt bij IJKpraktijk!

Tarieven

Vergoeding via Jeugdwet (huisarts en jeugdconsulent) is mogelijk. Daarvoor kan je contact opnemen met de jeugdconsulent van je gemeente of jullie eigen huisarts.

Gecontracteerde gemeenten

Arnhem, Westervoort​, Overbetuwe, Lingewaard

Producten (voor gemeenten en verwijzers)

  • Behandeling A1, 45J21

Deze tarieven hebben een 0% BTW tarief.

Heb je al een toekenning of verwijzing? Neem dan contact op.

Zelf bekostigen van een traject of behandeling?

Tarieven 2023 hieronder vermeld, zijn als je zelf je behandeling bekostigd.
De tarieven zijn altijd per uur.

Sessies en oudergesprekken duren een uur. Het tarief daarvoor is €97,- per sessie. Soms is een gesprek met externe instantie (school, BSO, andere hulpverleners) nodig. Ook hiervoor hanteer ik het tarief van €97,- per uur. Telefoongesprekken langer dan 15 minuten worden in rekening gebracht (€ 22,50- per 15 min.)

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeenten de therapiekosten voor minderjarige kinderen/jongeren na doorverwijzing door het wijkteam, huisarts of een andere specialist. Dit is bij mij mogelijk voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente ​Arnhem, Westervoort, Overbetuwe en Lingewaard. Let op: je hebt hiervoor een verwijzing nodig. Neem gerust even contact met mij op als je hierover vragen hebt.

Mocht de betaling een probleem vormen, neem dan ook contact op, wellicht kan daar een afspraak over gemaakt worden.

Workshops voor een organisatie zijn exclusief BTW.

Indien een afspraak niet wordt nagekomen, zal je een factuur ontvangen op het eigen adres, deze kosten worden niet door de gemeente vergoed. De kosten bedragen 50% van het uur tarief van de holistische therapie.

Tarieven

Kennismakingsgesprek gratis
Holistische therapie binnen traject   
Kinderen €97,- per uur
Volwassenen€97,- per uur
Familie Opstelling
Een opstelling duurt ca. anderhalf a 2 uur.
€100,- per uur
Deelname als representant in een groep
Workshop voor uw organisatie Op aanvraag
Workshop voor particulieren Afhankelijk van het aantal deelnemers
Reiki behandeling60,- per uur

even wachten…